dimecres, 23 de novembre de 2011

DEDUCCIÓ MATEMÀTICA D'UN ALUMNE DE SISÈ!!!

Treballar la geometria és divertit perquè permet: experimentar, investigar, formular hipòtesi i intentar esbrinar si són certes o no.

La passada setmana l'Anton Roca va voler compartir amb els seus companys el que havia "descobert":
  1. Que el número de triangles en que es pot descomposar un polígon regular és inferior en dos unitats al número dels seus costats.
  2. Que la suma dels angles intern d'un polígon coincideix amb la suma dels angles interns dels triangles es que es pot descomposar aquest polígon.
La taula que adjuntem ajuda a veure-ho més clar :

NOM DE LA FIGURA

REPRESENTACIÓ

SUMA TOTAL DELS SEUS ANGLES INTERNS

TRIANGLE

Polígon de 3 costats

180º

QUADRILÀTER

Polígon de 4 costats

360º

(formats per 2 triangles)

PENTÀGON

Polígon de 5 costats

540º

(format per 3 triangles)

HEXÀGON

Polígon de 6 costats

620º

(format per 4 triangles)

...POLIGON REGULAR

Polígon de “n” costats

180ºx (n-2)

(format per (n-2) triangles)